Wednesday, July 9, 2008

ျမန္မာလား ဗမာလား

ဒီအေၾကာင္းကို ေျပာမယ္ေျပာမယ္နဲ႔ မေျပာျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ အခုေတာ့ ေျပာျဖစ္ပါၿပီ။ ဟုတ္ကဲ့။ ျပည္ေျပးေတြ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပက အစိုးရဆန္႔က်င္သူေတြနဲ႔ အေနာက္တိုင္းက ဒီမိုကေရစီဆရာႀကီးေတြက က်ေနာ္တို႔ ႏိုင္ငံကို ဗမာႏိုင္ငံရယ္လို႔ သမုတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕အဆိုက ျမန္မာႏိုင္ငံ (Myanmar) ဆိုတဲ့အမည္ဟာ လက္ရွိအစိုးရ (သူတို႔သတ္မွတ္ခ်က္အရ အာဏာရွင္စစ္အစိုးရ) က သတ္မွတ္ထားတဲ့ နာမည္ျဖစ္လို႔ လက္မခံ ႏိုင္ပါတဲ့ခင္ဗ်ာ။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစမွာ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ ဗမာႏိုင္ငံဆိုတဲ့ အေခၚအေ၀ၚကိုသာ လက္ခံပါသတဲ့။ လုပ္လိုက္ၾကပံုက။

ပထမဆံုး က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ျမန္မာဆိုတဲ့အမည္နဲ႔ ရန္ကုန္ဆိုတဲ့အမည္မ်ားဟာ လက္ရွိအာဏာရ အစိုးရက ေပးထားတဲ့ အမည္မ်ား မဟုတ္ဘူးဆိုတာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတဲ့အမည္နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆိုတဲ့အမည္မ်ားဟာ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ၿပီး ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ဗမာႏိုင္ငံ (Burma) နဲ႔ ရန္ဂြန္းၿမိဳ႕ (Rangoon) ဆိုတဲ့အမည္မ်ားကို မေျပာင္းလဲခင္အခ်ိန္ထိ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ မူလ အမည္မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာဘာသာစကားတြင္ေတာ့ ျမန္မာႏွင့္ ရန္ကုန္ဟူ၍ ေခၚေ၀ၚမႈ ရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာပဲ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းအစိုးရမ်ားဟာ မူလအမည္သို႔ ေျပာင္းလဲ မွည့္ေခၚရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိၾကပါ။ လက္ရွိအစိုးရကေတာ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ မူလအမည္သို႔ ျပန္လည္မွည့္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ပထမအခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနစ္ အတိတ္ကာလမွ ခံစားခ်က္မ်ား ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ယခင္က အကြဲကြဲအျပားျပားႏွင့္ ရန္ေစာင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ကို "ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္" ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ အမ်ဳိးသားေရး ျပန္လည္ေသြးစည္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။


က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ဳိးႀကီး ၈ ခုနဲ႔ လူမ်ဳိးစုေပါင္း ၁၃၅ ခု စုစည္းေနထိုင္ၾကပါတယ္။ လူမ်ဳိးႀကီး ၈ ခုမွာမွ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားဟာ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးလူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဗမာလူမ်ဳိး (Bamar သို႔မဟုတ္ Burman (ၿဗိတိသွ်အသံုး)) အမ်ားစုေနထိုင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၁၈၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က သိမ္းပိုက္ခဲ့တဲ့အခါ ၿဗိတိသွ်တို႔က ဗမာႏိုင္ငံ (Burma) လို႔ အမည္ေျပာင္းခဲ့ၾကပံု ရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂံေဒသမွ ဂူဘုရားတစ္ခုအတြင္းက ေအဒီ ၁၁၉၀ ခုႏွစ္နဲ႔ညီမွ်တဲ့ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားတဲ့ ေက်ာက္စာတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီေက်ာက္စာဟာ ယခုအခ်ိန္အထိေတာ့ ျမန္မာဆိုတဲ့အမည္ကို အေစာဆံုးအသံုးျပဳသည့္ အေထာက္အထား ျဖစ္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အဲဒီေခတ္နဲ႔ ေနာက္ပိုင္း ကာလေတြမွာ ဗမာဆိုတဲ့အမည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ပထမဆံုးေသာ ဗမာဆိုသည့္အမည္ အေထာက္အထားကို ၁၈ ရာစုႏွင့္ ၁၉ ရာစုႏွစ္မ်ားျဖစ္တဲ့ ကုန္းေဘာင္ေခတ္က အေဆာက္အဦေတြနဲ႔ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေတြက်မွသာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဒါထက္ပိုစိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတာကေတာ့ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးေတြဟာ ေရွးေခတ္ကာလမ်ားကတည္းက က်ေနာ္တို႔လူမ်ဳိးမ်ားကို သူတို႔ဘာသာစကားနဲ႔ ျမန္တင့္ (缅甸) လို႔ ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာတင့္တို႔ ဗတင့္တို႔လို အေခၚအေ၀ၚမ်ဳိးကို သံုးႏႈန္းခဲ့ၾကတယ္လို႔ အေထာက္အထား မေတြ႕ရပါဘူး။ မာကိုပိုလိုရဲ႕ မွတ္တမ္းထဲမွာလည္း ျမန္ (Mien) လို႔ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္မွာ လူနည္းစုလူမ်ဳိးမ်ားဟာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတဲ့ေခါင္းစီးေအာက္မွာ အမ်ဳိးသားေရးအရ တန္းတူ အခြင့္အေရးရရွိတယ္လို႔ ခံစားေနၾကရပါၿပီ။ တကယ္ေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပက အစိုးရဆန္႔က်င္သူေတြ၊ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူေတြနဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးေတြက ဗမာႏိုင္ငံလို႔ ဆက္လက္ေခၚေ၀ၚေနၾကတာဟာ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ်ကို ကန္႔လန္႔တိုက္ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုတဲ့အမည္ကို လက္မခံႏိုင္ပါဘူးရယ္လို႔ မ်က္စိမွိတ္ေအာ္ေနတဲ့ NLD နဲ႔ လက္၀ါးျခင္း႐ိုက္ စည္း၀ါးကိုက္ကာ ညာညႇိေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ NLD က အခုလို ႏိုင္ငံအမည္ေျပာင္းျခင္းဟာ အေရးတႀကီး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္အလုပ္မဟုတ္ဘဲ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ ဆႏၵမဲေပးမႈနဲ႔သာ ျပဳလုပ္သင့္တယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွာမဆို အမ်ဳိးသား ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးဟာ အေရးပါတဲ့ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူၾကခ်ိန္မွာ သူတို႔ရဲ႕ေၾကညာခ်က္က အံ့ၾသစရာႀကီး ျဖစ္လို႔ေနပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဆက္စပ္ၿပီး ေမးလိုတာက ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ဗမာျပည္ရယ္လို႔ အမည္ေျပာင္းခဲ့စဥ္ကေရာ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵပါခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါသလားခင္ဗ်ာ။ တကယ္လို႔သာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ႀကီး (NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕အေဖ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ လုပ္ႀကံ မခံခဲ့ရဘူးဆိုရင္ သူဟာလည္းပဲ မူလအမည္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရယ္လို႔ ျပန္လည္မွည့္ေခၚလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ၿဗိတိသွ်တို႔ မွည့္ေခၚခဲ့တဲ့ ဗမာ (Burma) ဆိုတဲ့အမည္ဟာ အမ်ဳိးသားေရးအရေရာ သမိုင္းေၾကာင္းအရပါ ကိုယ္စားျပဳမႈ လြဲေန႐ုံမကဘဲ အသံထြက္ပံုအားျဖင့္လည္း လြဲေနတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးက ျမန္မာရယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံခဲ့ၿပီး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံအားလံုးဟာလည္း ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ လက္ခံအသံုးျပဳဖို႔ တာ၀န္ ရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ လက္ခံက်င့္သံုးျခင္း မရွိဘူးဆိုရင္ ကုလသမဂၢရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အာဏာကို အသိအမွတ္မျပဳ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရာက်သျဖင့္ အဲဒီႏိုင္ငံေတြကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ (sanction) နဲ႔ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ျခင္း (embargo) မ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ (UNSC) ကို တိုက္တြန္းပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာဆိုတဲ့အမည္ကသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ၁၃၅ ခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ပါတယ္။


(သိပ္တတ္လြန္းလို႔ ဆရာႀကီးလုပ္တယ္ေတာ့ မထင္ေစလိုပါ။ ကိုယ္သိထားတာေလးေတြကို မွ်ေ၀လိုတဲ့ ဆႏၵတစ္ခုတည္းပါ။)

Technorati Technorati tags: , , | |

ဖတ္႐ႈသူတို႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com