Tuesday, October 9, 2007

အပိုခ်ဲ႕ကားသိမ္းသြင္းမႈမ်ား

အပိုခ်ဲ႕ကားသိမ္းသြင္းစကားသည္ လူေသေစႏိုင္၏။ လူမႈ၀န္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္၏။ အပိုခ်ဲ႕ကား သိမ္းသြင္းစကားသည္ ႏုိင္ငံေရးကို မြန္းက်ပ္အသက္ငင္ေစ၏။ စီးပြားေရးကို ပ်က္ျပဳန္းေစ၏။ အပိုခ်ဲ႕ ကား သိမ္းသြင္း ေၾကာ္ျငာနည္းသည္ မထိုက္မတန္ လူတစ္စုအား ခ်မ္းသာေစလ်က္ အမ်ား၏ ဘ၀ကို ဖ်က္ဆီး၏။ အပိုခ်ဲ႕ကားသိမ္းသြင္းျခင္းသည္ လူ႔အေဆာက္အဦ ေဖာင္ေဒးရွင္းကို မလိုတမာ စြာက်ယ္ေသာ မုသားမ်ား တည္ေဆာက္ေပးလိုက္သည္။စစ္အတြင္းမွာဆိုလွ်င္ အပိုခ်ဲ႕ကား သိမ္းသြင္းစကား၏အႏၱရာယ္သည္ ပို၍ သိသာထင္ရွားေလ့ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ခ်ဲ႕ကား၀ါဒျဖန္႔စကားသည္ စစ္ကာလအတြင္းသာ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဒုကၡမဟုတ္။ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အဦ၏ အတြင္းလႊာမ်ားတြင္ပါ ၀င္ေရာက္ သေႏၶတည္ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသည္ အပိုခ်ဲ႕ကား၀ါဒျဖန္႔ျခင္းေပၚတြင္ မူတည္၍ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ သည္။ ခ်ဲ႕ကား၀ါဒျဖန္႔စကားသည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္း အေဆာက္အဦမ်ားတြင္ အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္ ေရာက္လာေသာ ကုန္သြယ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ခုသည္ ေၾကကြဲသနားဖြယ္ရာ ေကာင္း ေလ ခ်ဲ႕ကားသိမ္းသြင္း စည္း႐ုံးမႈက မ်ားေလျဖစ္သည္။ခ်ဲ႕ကား၀ါဒျဖန္႔စကားက ပထမဆံုးသတ္လိုက္ေသာအရာမွာ စိတ္ ျဖစ္သည္။ခ်ဲ႕ကားသိမ္းသြင္း၀ါဒျဖန္႔ျခင္း Hype ၏ ဘန္းစကားအဓိပၸါယ္တစ္ခုမွာ ေဆးထိုး>ပန္ႏွင့္ အပ္ ျဖစ္သည္။ တကယ္လည္း Hype သည္ ေဆးအျဖစ္ (အထူးသျဖင့္) မူးယစ္ေဆးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ လႈပ္ရွားပါသည္။ လူအမ်ားကို သက္၀င္ယံုၾကည္ေအာင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးျခင္းအားျဖင့္ ထိုးသြင္းေပး လိုက္ေသာ ၀ါဒျဖန္႔ေဆးကို ပထမဆံုး ထင္ရွားစြာ အသံုးျပဳခဲ့သူမ်ားမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက နာဇီ ဂ်ာမန္မ်ားျဖစ္သည္။ ယခု အိုစမာဘင္လာဒင္ႏွင့္ အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိစၥသည္လည္း သေဘာတရား အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ Hype ၏ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ခ်ဲ႕ကားသိမ္းသြင္းနည္းပညာသည္ သူလိုခ်င္ေသာပန္းတိုင္သို႔ ဂိုဏ္းသားစိတ္ဓါတ္သြင္းေပးၿပီး ရယူတတ္သည္။ ထိုနည္းျဖင့္ ခ်ဲ႕ကား၀ါဒျဖန္႔နည္းက ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးေသာ အရာတစ္ခုကို သတ္ လိုက္သည္။ Hype က ဒုတိယ သတ္လိုက္ေသာအရာမွာ အစစ္အမွန္ အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။ခ်ဲ႕ကား၀ါဒျဖန္႔ျခင္းက အစစ္အမွန္ကို သတ္လိုက္ေသာ ဥပမာတစ္ခုမွာ Blair Witch Project ႐ုပ္ရွင္ျဖစ္၏။ အင္တာနက္နည္းပညာ၏ ခ်ဲ႕ကား၀ါဒျဖန္႔မႈ Hype ကို ပထမဆံုး ထိေရာက္စြာ အသံုးခ် အျမတ္ထုတ္လိုက္ေသာ အျဖစ္ပါပဲ။ ႐ုပ္ရွင္သည္ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ကို အေျခခံ၍ ႐ိုက္ကူးထားျခင္း ဟု လူငယ္မ်ားအား ယံုၾကည္သက္၀င္ေစသည္။ထိုအျဖစ္အပ်က္အားလံုးသည္ အစစ္အမွန္ႏွင့္ ထင္ေယာင္ထင္မွား ကိစၥတို႔အား မခြဲျခားႏုိင္ေသာ တစ္မ်ဳိးတည္းေသာေရာဂါျဖင့္ ဂိုဏ္းစိတ္သြင္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ စိတ္ကူး ယဥ္ႏွင့္ တကယ့္အစစ္အမွန္ကို မခြဲျခားႏိုင္လွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ အေကာင္းႏွင့္ အဆိုးကိုလည္း ခြဲျခားႏိုင္ဖို႔ ခက္ယဥ္းပါလိမ့္မည္။ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးကို ခြဲျခားသိႏိုင္ဖို႔ ပို၍ပင္ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ခ်ဲ႕ကား၀ါဒျဖန္႔ျခင္းက တတိယ သတ္လိုက္ေသာ အရာမွာ အရည္အေသြး ပင္ျဖစ္သည္။ခ်ဲ႕ကားသိမ္းသြင္းစည္း႐ုံးျခင္း နည္းပညာျဖင့္ သာမန္လူ၊ သာမန္ပစၥည္းကို ေရွ႕တန္းတင္ အမႊမ္း တင္လိုက္ေသာအခါထိုအရာသည္ အႀကီးႀကီးျဖစ္သြား၏။အခ်ဳိ႕ သီအိုရီပညာရွင္မ်ားက ေျပာ၏။ ေမာ္ဒန္လူငယ္မ်ားသည္ ခ်ဲ႕ကား၀ါဒျဖန္႔ျခင္းကို ခံႏိုင္ရည္ ရွိသည္...တဲ့။ လံုး၀မဟုတ္ပါ။ ေမာ္ဒန္လူငယ္မ်ားသည္ ဘာမဆို အ႐ူးအမူးစိတ္ရွိသည္။ သူတို႔သည္ Hype ကို ခံႏိုင္ရည္ရွိဖို႔ ေတာ္ေတာ္ ကိုယ္ခံအားေကာင္းမွ ျဖစ္ပါမည္။ခ်ဲ႕ကား၀ါဒျဖန္႔ခံရေသာ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာႀကီးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ တကယ့္ ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အခ်ိန္နည္းနည္းမွ်မရွိပါ။ ႏုိင္ငံေရးသည္ ခ်ဲ႕ကား၀ါဒျဖန္႔ျခင္းက သတ္ျဖတ္ခံရေသာ စတုတၴသားေကာင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခုက ၀ါဒမျဖန္႔သလိုလို၊ ေရွာင္တခင္ အျပဳအမူလိုလို ဟန္ေဆာင္လိမ္ညာၿပီး ၀ါျဖန္႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမုသားသည္ ပို၍ပင္ ထိေရာက္ေသး သည္။ လူအမ်ား၏စိတ္ႏွလံုးကို ပို၍ပင္ သိမ္းႀကံဳးဆြဲငင္ႏိုင္သည္။ေနာက္ဆံုးအားျဖင့္ ခ်ဲ႕ကား၀ါဒျဖန္႔နည္းပညာသည္ ယံုၾကည္မႈကို သတ္ျဖတ္ပါသည္။ တစ္ဆက္ တည္းပင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈကိုသတ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုသတ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို အသက္႐ွဴေပါက္ပိတ္ကာ မြန္းၾကပ္ေစပါသည္။အလြန္အကြၽံ ခ်ဲ႕ကား၀ါဒျဖန္႔ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာမွမရွိ။ အလြန္အကြၽံအမႊမ္းတင္ သိမ္း သြင္းျခင္းျဖင့္ ျပဳျပင္စီရင္ထားေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဗလာအေမွာင္ခန္းတစ္ခုထက္ အနည္းငယ္သာ ပိုပါလိမ့္မည္။

(Eleven News Vol: 1/No: 11, 20-1-2002
တြင္ ပါရွိေသာ ဂ်ဴး၏ အလြန္အကြၽံေခတ္ႀကီးထဲမွာ ေဆာင္းပါးမွ ထုတ္ႏႈတ္ထားပါသည္။)

Technorati technorati tags: , , ,

0 comments:

ဖတ္႐ႈသူတို႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ား

Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com